เชือก เชือกยืด ยางยืด
สายเทป เทปร่อง เทปลูกไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

         Copyright 2002-2009 www.intact-business.com  All rights reserved   e-mail: intact@intact-business.com
 71/12  Moo 4  Buengkhamphroi,  Lamlukka,  Pathumthani  12150  Thailand  Tel. 0-2532-6391 Fax. 0-2532-6394